Mẫu hợp đồng cho thuê giáo viên nước ngoài

28/02/2018 9:25:08 SA

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy là mẫu hợp đồng thuê giáo viên và chuyên gia giảng dạy được thực hiện giữa hai bên, một bên là trường đào tạo hoặc công ty hay cá nhân nào đó muốn thuê đội ngũ chuyên gia, hoặc giáo viên về giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho đội ngữ cán bộ, nhân viên trong công ty với bản hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy được thực hiện nhằm giúp hai bên cùng nhau hợp tác, tránh được một số những sai phạm và tranh chấp không đang có.
Mẫu hợp đồng cho thuê giáo viên nước ngoài)

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy là mẫu hợp đồng thuê giáo viên và chuyên gia giảng dạy được thực hiện giữa hai bên, một bên là trường đào tạo hoặc công ty hay cá nhân nào đó muốn thuê đội ngũ chuyên gia, hoặc giáo viên về giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho đội ngữ cán bộ, nhân viên trong công ty với bản hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy được thực hiện nhằm giúp hai bên cùng nhau hợp tác, tránh được một số những sai phạm và tranh chấp không đang có.


Việc thuê giáo viên, chuyên gia giảng dạy chuyên môn là việc thường được nhiều công ty, doanh nghiệp hoặc cả các tổ chức nhà nước thường dùng để thuê chuyên gia có chuyên môn, chuyên gia từ nước ngoài về giảng dạy chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ để làm việc hiệu quả hơn, với mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy được soạn thảo căn cứ theo bộ luật dân sự do quốc hội ban hành giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo khi muốn thuê chuyên gia giảng dạy.

Mẫu hợp đồng thỉnh giảng cũng có nhiều tính tương tương tự với hợp đồng này, tuy nhiên chế độ trong mẫu hợp đồng thỉnh giảng sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào thời gian tham gia thỉnh giảng.

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy nêu rõ thông tin của của hai bên tham gia hợp đồng là bên thuê chuyên gia giảng dạy và bên chuyên gia với những thông tin như tên cơ quan hoặc tên cá nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, riêng bên chuyên gia cần nêu rõ trình độ chuyên môn của người giảng dạy cho cán bộ.

Nội dung hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy nêu những điều khoản mà hai bên thỏa thuận, trách nhiệm của hai bên đối với bản hợp đồng và những công việc cần thực hiện, đối với bên thuê chuyên gia cần cung cấp một số tài liệu có liên quan, cung cấp địa điểm để chuyên gia giảng dạy cho cán bộ, nơi thực hành nếu có…

Đối với chuyên gia giảng dạy cần phải thực hiện giảng dạy cho các cán bộ đã được liệt kê trong danh sách, hoàn tất cuộc đào tạo và đưa ra báo cáo cho lãnh đạo của bên thuê, phối hợp với bên thuê chuyên gia để đào tạo hợp lý và khoa học hơn.

Bạn có thể tải mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy hoặc sử dụng mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy file doc để áp dụng cho trường hợp của mình, bên cạnh đó người đọc có thể tham khảo thêm một số biểu mẫu khác như mẫu hợp đồng giảng dạy, mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo.